I-Calling
The solution creators

Klantenbehoud

Ligt de focus van uw bedrijf op het benaderen van nieuwe klanten? Is uw salesteam dusdanig georganiseerd dat het behoud van de klant niet de prioriteit heeft van uw verkopers. Dan heeft dit als gevolg dat dit op de langere termijn een nadelige invloed heeft op de totale omzet.

Actief bezig zijn met het behouden van klanten heeft een aanmerkelijk positief effect. Het onderhouden van een goede band met uw klant is noodzakelijk. Het is dan ook van groot belang om uw klanten regelmatig te laten zien dat zij ook in de toekomst op u kunnen rekenen.

Om meer te halen uit uw huidige klantenbestand is telefonisch contact de perfecte manier. Hierbij kunnen nieuwe ontwikkelingen in uw bedrijf extra onder de aandacht gebracht worden, met als resultaat dat u de concurrentie voor bent. i-Calling weet passieve en verloren klanten voor u te interesseren en zodoende te behouden! Belangrijk is om het inzicht te behouden in de onderdelen van het koopproces van de klant. Door onze zorgvuldige werkwijze inventariseren wij precies wie de klant is, wat de waarde is van een klant en hoe deze behandeld moet worden. Daar waar mogelijk genereren wij een directe sales afspraak.

Dit met in acht name van de privacywetgeving die in de gehele Europese Unie van kracht is, de ”AVG”.